สิบอันดับชาติมหาอำนาจ ปี ค.ศ. 2023-2024

ชาติไทยเราไม่ได้ติดสิบอันดับชาติมหาอำนาจ แต่โลกมันแคบ เพื่อนบ้านเราอาจติดสิบอันดับชาติมหาอำนาจก็ได้ ดังนั้น เรารู้ไว้ก่อนก็เป็นการดี จะได้ดูลู่ทางประกอบวิชาชีพและเข้าใจพลวัตของโลกใบนี้

ผมใช้ ChatGPT4 ให้จัดสิบอันดับชาติมหาอำนาจ ปี ค.ศ. 2023 – 2024 (พ.ศ. 2566 – 2567) โดยเริ่มจากอำนาจรวม แล้วแยกประเภทของอำนาจแข็งกับอำนาจอ่อน จากนั้นลงรายละเอียดของทั้งสองอำนาจ เพื่อจะได้เห็นว่าชาติใดมีความชัดเจนของอำนาจในด้านใดบ้าง

1. อำนาจรวม

ตารางที่ 1: อำนาจรวมของสิบอันดับชาติมหาอำนาจ ปี ค.ศ. 2023 – 2024 (พ.ศ. 2566 – 2567)

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าสิบชาติมหาอำนาจจะแบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ ๆ คือ กลุ่ม G7 (เกือบครบ) ซึ่งเป็นมหาอำนาจตะวันตกได้แก่สหรัฐ (United States) สหราชอาณาจักร (United Kingdom) เยอรมัน (Germany) ฝรั่งเศส (France) ญี่ปุ่น (Japan) แคนาดา (Canada) และ ออสเตรเลีย (Australia) ในขณะที่อิตาลี (Italy) ซึ่งเป็นชาติ G7 กลับไม่ได้อยู่ในอันดับสิบชาติมหาอำนาจ กลายเป็นออสเตรเลียเข้ามาติดอันดับแทน

อีกกลุ่มคือกลุ่ม BRICS (เกือบครบ) ซึ่งเป็นมหาอำนาจตะวันออกได้แก่ จีน (China) รัสเซีย (Russia) และ อินเดีย (India) นี่ถ้าบราซิล (Brazil) กับแอฟริกาใต้ (South Africa) เข้ามาอยู่ในสิบชาติมหาอำนาจด้วย ก็ถือว่ากลุ่ม BRICS เข้าวินกันมาครบ แต่คือเข้ามาได้แค่สามชาติ แสดงให้เห็นว่ามหาอำนาจตะวันออก ยังโตได้ไม่เต็มที่

2. อำนาจแข็ง

ตารางที่ 2.1 อำนาจแข็งของสิบอันดับชาติมหาอำนาจ ปี ค.ศ. 2023 – 2024 (พ.ศ. 2566 – 2567)
ตารางที่ 2.2 อำนาจแข็งของสิบอันดับชาติมหาอำนาจ แยกตามหมวดหมู่ ปี ค.ศ. 2023 – 2024 (พ.ศ. 2566 – 2567)

อ้างตามตารางที่ 2.2 ChatGPT4 แบ่งอำนาจแข็งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ กำลังทหาร (Military Strength) อำนาจเศรษฐกิจ (Economic Power) อิสรภาพทางพลังงานและทรัพยากร (Energy Independence and Resources) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technological Advancements) และ อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Influence)

โดยภาพรวมของอำนาจแข็ง สหรัฐ จีน และ รัสเซีย เป็นอันดับที่หนึ่งถึงสามอย่างชัดเจน (อ้างตามตารางที่ 2.1) โดยสหรัฐยังคงเป็นที่หนึ่งเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านอิสรภาพทางพลังงานและทรัพยากรที่เป็นรองรัสเซีย ในขณะที่จีนเป็นที่สองในหลายด้าน ยกเว้นด้านอิสรภาพทางพลังงานและทรัพยากรที่ไม่ติดสามอันดับแรก และ ยังเป็นรองด้านกำลังทหารเมื่อเทียบกับรัสเซียและสหรัฐ

การที่รัสเซียซึ่งเป็นที่สองด้านกำลังทหาร และจีนซึ่งเป็นที่สองด้านเศรษฐกิจ มาจับมือกันเป็นมหาอำนาจตะวันออก ย่อมทำให้สถานะมหาอำนาจหลายขั้วสามารถปรากฎเป็นจริงขึ้นได้ในยุคปัจจุบัน

3. อำนาจอ่อน

ตารางที่ 3.1 อำนาจอ่อนของสิบอันดับชาติมหาอำนาจ ปี ค.ศ. 2023 – 2024 (พ.ศ. 2566 – 2567)
ตารางที่ 3.2 อำนาจอ่อนของสิบอันดับชาติมหาอำนาจ แยกตามหมวดหมู่ ปี ค.ศ. 2023 – 2024 (พ.ศ. 2566 – 2567)

อ้างตามตารางที่ 3.2 ChatGPT4 แบ่งอำนาจอ่อนออกเป็น 5 อำนาจ ได้แก่ อิทธิพลด้านวัฒนธรรม (Cultural Influence) อิทธิพลด้านการฑูต (Diplomatic Influence) ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสถาบันการศึกษา (Educational and Academic Excellence) ภาพลักษณ์ในสายตาประชาคมโลก (Global Imaging and Branding) และ ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและมนุษยธรรม (Development Aid and Humanitarian Efforts)

จะเห็นว่ามหาอำนาจตะวันตกนำโดยสหรัฐ นำทิ้งห่างมหาอำนาจตะวันออกในด้านอำนาจอ่อนอย่างไม่เห็นฝุ่น ซึ่งสามารถยกตัวอย่างโดยความเห็นส่วนตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผม การแต่งตัว การอยู่ การกิน ระบบชั่งตวงวัด ดนตรี จิตรกรรม ปฏิมากรรม ระบบการศึกษา ภาพยนต์ ละครชุด การ์ตูน และ สื่อมวลชน ที่ผ่านมาล้วนถูกครอบงำโดยมหาอำนาจตะวันตกทั้งสิ้น ดังนั้น คงอีกนานกว่าที่มหาอำนาจตะวันออกจะขยายอำนาจอ่อนขึ้นมาทัดเทียมกับมหาอำนาจตะวันตกได้

4. บทสรุป

ส่วนตัวมองว่า ChatGPT4 จะให้น้ำหนักในการจัดอันดับ โดยอิงน้ำหนักไปที่อำนาจแข็งมากกว่าอำนาจอ่อน คงเป็นเพราะอำนาจแข็งเป็นเรื่องของความมั่นคงที่สำคัญ ชี้วัดความอยู่รอดของชาติได้มากกว่าอำนาจอ่อน

ไทยเราไม่ได้มีพรมแดนทางบกติดกับสิบอันดับชาติมหาอำนาจ แต่เห็นได้ชัดว่าในทางภูมิรัฐศาสตร์เราอยู่ใกล้กับสองในสิบอันดับชาติมหาอำนาจ คือ จีน และ อินเดีย โชคดีที่พรมแดนไทยไม่ได้ติดกับจีนเพราะมีเมียนมาร์กับลาวกั้นเอาไว้ และไม่ติดกับอินเดียเพราะมีเมียนมาร์กั้นเอาไว้เช่นกัน

แต่ในด้านทางทะเล ทั้งสิบอันดับชาติมหาอำนาจ ล้วนสามารถแวะมาหาไทยเราได้ทั้งสิ้น!!!

สำหรับการอ้างอิงว่า ChatGPT4 เป็นผู้ให้ผลลัพธ์ดังกล่าวจริงหรือเปล่า สามารถกดดูได้ที่ลิงก์นี้ครับ ผมแชร์เอาไว้แล้ว

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *