ประวัติศาสตร์

ประวัติและที่มา

บล็อกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าของบล็อกได้คุยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับ โดยเน้นไปทางทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่ ออกแนววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มากกว่าแบบไอทีอะไรประมาณนั้น

เหตุการณ์สำคัญ