สิบอันดับชาติมหาอำนาจด้านคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2023-2024

ผมอยากรู้ว่าจนถึงตอนนี้ มีชาติมหาอำนาจใดบ้าง ที่เก่งด้านคอมพิวเตอร์ โดยตัวชี้วัดคือ งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ สิทธิบัตรที่มีการจดทะเบียน สถาบันการศึกษาที่ได้คะแนนชั้นนำ และ บริษัทคอมพิวเตอร์ใหญ่โตที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ

ผลที่ได้จากการถาม #ChatGPT ผมได้สั่งให้รวบรวมออกมาเป็นตารางเดียว จะได้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ภาพที่ 1 สิบอันดับชาติมหาอำนาจด้านคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2023-2024

ผมสั่งให้ #ChatGPT แบ่งสาขาทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่กำหนดโดย ACM ที่เรียกว่า ACM Computer Curriculum 2020 ที่จัดแบ่งสาขาคอมพิวเตอร์ออกเป็น 7 สาขา คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล และ ความมั่นคงทางไซเบอร์ (ใครอยากรู้ว่าแต่ล่ะสาขาครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้าง ผมมีเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ หาอ่านได้จาก จัดหมู่สาขาวิชาใน Computing Curricula 2005 แต่มันไม่ครบนะ มันยังไม่ทันสมัย เพราะมันอิงกับปี 2005 ไม่ได้อิงกับปี 2020)

แล้วให้ #ChatGPT จัดอันดับสิบชาติมหาอำนาจของแต่ล่ะสาขาออกมา ซึ่งได้ผลตามภาพที่ 1 ข้างบน

จากการจัดอันดับ สหรัฐอเมริกานำโด่งเป็นที่หนึ่งในทุกสาขาคอมพิวเตอร์ อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะชาตินี้เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ และก็ไม่เคยหยุดพัฒนาในทุกสาขาคอมพิวเตอร์เลย

สำหรับที่สองนี่ก็น่าสนใจ สหราชอาณาจักรเป็นที่สองในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ในขณะที่อินเดียเป็นที่สองในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ในสายตาประชาคมโลก อินเดียเป็นชาติที่เขียนโปรแกรมและนำโปรแกรมใหญ่ ๆ มาใช้จริงในองค์กรได้เก่งมาก ส่วนจีนเป็นที่สองในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิสูจน์จากปัจจุบันเปเปอร์งานวิจัยในสาขานี้ของจีนมีจำนวนเยอะมาก กระจายอยู่ทั้งใน IEEE และ ACM และสุดท้ายคืออิสราเอลที่เป็นที่สองในสาขาความั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งแสดงว่าอิสราเอลแฮ็คกระจาย

ในตำแหน่งของลำดับที่สาม ก็กระจายแบ่ง ๆ กันไป คือ มหาอำนาจตะวันออกอย่างจีนและเกาหลีใต้ เป็นที่สามในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่มหาอำนาจตะวันตกอย่างเยอรมัน ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร เป็นที่สามในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล และ ความมั่นคงทางไซเบอร์

มีเรื่องน่าสนใจอย่างนึงที่สังเกตเห็น คือจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจอันดับสองของโลก กลับไม่ติดสิบชาติมหาอำนาจในสองสาขาคอมพิวเตอร์ คือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ มันบอกให้รู้ว่าจีนยังสร้างซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ไม่ค่อยได้ และยังไม่ชำนาญในการเอาคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงในกระบวนการเชิงพาณิชย์ได้ดีนัก

ข่าวร้ายนิดนึงก็คือ ไทยเราไม่ได้ติดอันดับสิบชาติมหาอำนาจด้านคอมพิวเตอร์ในสาขาใดเลย ในขณะที่สิงค์โปรติดอันดับเจ็ดในสาขาระบบสารสนเทศ และติดอันดับเก้าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการบอกให้รู้ว่าสิงค์โปรเก่งคอมพิวเตอร์กว่าไทยหลายสาขาและหลายขุมเลยล่ะ

เนื่องจากผลที่ได้เกิดจากการถาม #ChatGPT มันเลยไม่มีการอ้างอิงหรือตรวจสอบอะไรที่เป็นสถิติเชิงประจักษ์ได้ ทั้งหมดล้วนเป็นสถิติเชิงอนุมานที่สังเคราะห์โดย #ChatGPT ดังนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวิจารญาณของคนอ่านว่าจะเชื่อถือข้อมูลนี้หรือเปล่า แต่บอกตามจริงนะ เห็น ๆ กันอยู่ว่ามันน่าเชื่อถืออยู่แล้ว

สามารถอ่านบทสนทนาได้ตามลิงก์นี้

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *