สมาพันธ์ดิจิทัลไทย

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

อันนี้เป็นข่าวเก่า ผมเพิ่งสนใจจะตาม คือตามเนื้อหาของร่างกฎหมาย “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” ระบุให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพทำหน้าที่ดำเนินการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดยมีจุดประสงค์เพื่อประสานภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน จะได้ร่วมกันกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ก็ค่อนข้างขยัน เพราะถึงแม้กฎหมายจะยังไม่ออกมาบังคับใช้ ทางกระทรวงดิจิทัลฯ ก็ได้เริ่มลงมือไปก่อนแล้ว โดยการรวบรวมสมาคมทางด้านดิจิทัลของไทย เพื่อลงนามปฏิญญาความร่วมมือผลักดันการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” ตั้งแต่เมื่อกลางปี 2561 (4 มิ.ย. 2561) ที่ผ่านมา

งั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่า สมาคมสำคัญซึ่งร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือผลักดันการก่อตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” มีสมาคมใดบ้าง

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

มีองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือผลักดันการจัดตั้ง ประกอบด้วย 1 สมาพันธ์ (มีสมาชิก 15 สมาคม) และ 7 สมาคมอิสระ ดังนี้

 1. สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) มีสมาชิก 15 สมาคม ได้แก่
  1. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
  2. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (CAT)
  3. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
  4. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
  5. สมาคมเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (INA)
  6. สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (ATCM)
  7. สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP)
  8. สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)
  9. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TAGGA)
  10. สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (ELAT)
  11. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)
  12. สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย (DCAT)
  13. สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF)
  14. สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA)
  15. สมาคม ซีไอโอ 16 (CIO16)
 2. สมาคมอิสระ มี 7 สมาคม ได้แก่
  1. สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี (COA)
  2. สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)
  3. สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA)
  4. สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย (TDEC)
  5. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)
  6. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
  7. สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)

ดูจากรายชื่อของสมาคมที่ร่วมกันลงนามปฏิญญาการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ” แล้ว ผมว่าค่อนข้างคลอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับดิจิทัลเลยล่ะ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย โทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ

แต่แอบแซวนิดนึงนะครับว่า ถ้าในอนาคตทุกอย่างมันเปลี่ยนผ่านจาก “ดิจิทัล” ไปเป็น “ควอนตัม” หมดแล้ว เราต้องเปลี่ยนกฎหมายและเปลี่ยนชื่อสมาคมกันใหม่หรือเปล่าครับ เพราะเห็นระบุคำว่าดิจิทัลเต็มไปหมดเลย

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *