มาตรวจสอบคุณสมบัติของนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเรากัน

จากบทความก่อน ๆ ที่ผมเคยพูดถึงสามเหลี่ยมแห่งทักษะนั้น ผมได้แบ่งทักษะออกเป็นสามประเภท คือ ธุรกิจ, ระบบ และเทคนิค มาวันนี้ผมจะเจาะลึกลงไปในทักษะที่ว่า โดยการให้ทำแบบทดสอบ เพื่อดูว่าตัวเราเองนั้น จริง ๆ แล้วมีคุณสมบัติอะไรกันแน่ โดยบททดสอบจะเป็นดังนี้ครับ

แบบทดสอบทายนิสัย ห้ามดูเฉลยก่อนนะครับ เดี๋ยวไม่แม่น โดยขอให้เลือกข้อที่ใกล้เคียงกับตัวเองมากที่สุด อย่ามั่วนิ่มนะครับ

1.บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?
(I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ ,มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
(E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน.สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา
คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?
(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็นจริง
(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ , ความต้องการ , คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของตน

4.คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?
(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น

วิธีการนะครับ ให้เราเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกันครับ มีแค่สี่ตัวเอง หวังว่าจะเรียงกันถูก จำกันได้นะครับ

คำเฉลย :

ISTJ – The Duty Fulfiller ” ผู้สำเร็จ “

– มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
– ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้
– ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
– อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขา ซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
– ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

ISTP – The Mechanic ” ช่างเครื่อง “
– เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา
– ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง
– มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
– ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ – The Nurturer ” ผู้ดูแล “
– เงียบ , ใจดี , มีสติ
– มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
– คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง
– เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
– ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

ISFP – The Artist ” ศิลปิน “
– เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว
– ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
– ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร , รักขอบสวยของงาม
– เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
– ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ – The Protector ” ผู้ป้องกัน “
– ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง
– เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
– เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว
– เข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
– ไม่ชอบการโต้แย้ง

INFP – The Idealist ” นักอุดมการณ์ “
– เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์
– ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
– ไม่ชอบการโต้แย้ง
– ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
– มีความคิดสร้างสรรค์

INTJ – The Scientist ” นักวิทยาศาสตร์ “
– ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร
– เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล
– ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป , ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูกเสมอ
– บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP – The Thinker ” นักคิด “
– ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง , มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง
– ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ
– ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
– เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
– มีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP – The Doer ” ผู้กระทำ “
– เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
– ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
– ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
– รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
– ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
– เบื่อง่าย

ESTJ – The Guardian ” ผู้พิทักษ์ “
– มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา
– มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
– ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข
– บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP – The Performer ” ผู้แสดง “
– อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และ ทำงานเป็นทีมได้ดี
– มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
– ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด
– รักสวยรักงาม

ESFJ – The Caregiver ” นักใส่ใจ “
– มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
– เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้
– ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
– รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
– อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP – The Inspirer ” ผู้มีแรงบันดาลใจ “
– มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
– ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
– เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ

ENFJ – The Giver ” ผู้ให้ “
– มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
– ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
– มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
– มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ

ENTP – The Visionary ” ผู้มีวิสัยทัศน์ “
– มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง
– ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
– ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว
– ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
– บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

ENTJ – The Executive ” ผู้บริหาร “
– เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความรู้
– เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
– แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
– เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม

เมื่อเฉลยแบบทดสอบแล้ว เราก็จะเข้าใจตัวเรามากขึ้นครับ ว่าโดยนิสัยของเราแล้วนั้น สอดคล้องกับทักษะเกี่ยวกับธุรกิจ, ทักษะเกี่ยวกับระบบ หรือทักษะทางเทคนิค กันแน่

แล้วคุณล่ะ เป็นคนนิสัยแบบไหน?

Related Posts

One thought on “มาตรวจสอบคุณสมบัติของนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเรากัน

  1. Pingback: Ee machine* » س

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *