คลังเก็บป้ายกำกับ: ABAP

งาน SAP

ถ้าเราไม่นำเอามาตรฐาน ITIL มาใช้เพื่อแบ่งงานซ่อมบำรุง SAP เราก็จะสามารถแบ่งงาน SAP ออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ MODULE, BASIS, AUTHORIZE และ ABAP

งาน SAP
งาน SAP

งาน MODULE จะครอบคลุมการ Configure เพื่อให้ MODULE ต่าง ๆ เช่น FI, CO, MM, SD หรือ HR สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

งาน BASIS จะเกี่ยวกับการจัดการขั้นพื้นฐานของ SAP เพื่อให้สามารถเชื่อมประสานระหว่าง Server, Database, Network และ SAP ได้อย่างลงตัว

งาน AUTHORIZE เป็นการกำหนดศักดิ์และสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน ว่าจะสามารถใช้งานกลไกใด ๆ ใน SAP ได้บ้าง

งาน ABAP คือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ABAP เพื่อสั่งให้ SAP ทำหรือไม่ทำสิ่งที่ต้องการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้งาน

มีคนเคยบอกผมว่าคนที่เชี่ยวชาญ SAP จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างมากมาย แต่บางทีก็ต้องเจาะลึกลงไปเหมือนกัน ว่างานย่อยในส่วนใดของ SAP ที่ให้รายได้สูงที่สุด??

อือม ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน!!!